صفحه اصلی ۱۳۹۷/۲/۲۸ ۱۹:۴۹:۵۹

((یک مسئله‌ی بسیار مهم، پرداختن به شرکتهای دانش‌بنیان است؛ این ما را پیش خواهد برد. شرکتهای دانش‌بنیان، هم علمند، هم اقتصادند. پرداختن به شرکتهای دانش‌بنیان یکی از اساسی‌ترین کارها است؛ این جزو اولویّتها است و باید به این پرداخت))

مقام معظم رهبری ۹۵/۳/۲۵

© Copyright 2012   |   All Rights Reserved